06-10187245 caroline@dietist.com

Verwijzing diëtist

Een goed afgestemd dieetadvies begint met goede samenwerking en overleg tussen doorverwijzer en diëtist. Idealiter: eerst afstemming, daarna verwijzing diëtist. Heldere communicatie, zowel van de doorverwezen cliënt, als van de doorverwijzende zorgprofessional (huisarts, medisch specialist of paramedicus), zorgt voor een goede behandeling. Mits de cliënt ermee akkoord gaat, bespreek ik de casus daarom het liefst met de doorverwijzer om zo de onderliggende problematiek goed te begrijpen. 

Het gaat mij met name om de volgende informatie:

 • Ziektebeeld en achtergrond van de cliënt
 • Eventuele noodzaak voor zaken als aanvullende (na)zorg, zoals bestellen van drinkvoeding en overleg met andere zorgprofessionals
 • Eventuele noodzaak voor huisbezoek

Een goede afstemming tussen verwijzer en diëtist met betrekking to de bovenstaande drie punten geeft meerwaarde aan passende dieetzorg en lange termijn resultaat.

Directe toegankelijkheid diëtist

Zonder medische reden kan een cliënt zonder verwijsbrief bij de diëtist terecht, maar het heeft de voorkeur om een cliënt met een verwijsbrief door te verwijzen. Denk bijvoorbeeld aan relevante laboratoriumwaarden of aanvullende informatie, die van meerwaarde zijn voor de dieetadvisering. Sinds 2012 is een doorverwijzing via huisarts, medisch specialist of paramedicus misschien niet noodzakelijk, maar wel heel nuttig. 

Ik heb zelf de specialisatie “directe toegankelijkheid diëtist” behaald, dus voor mijn praktijk is directe toegankelijkheid in ieder geval mogelijk en is vergoeding voor de dietist mogelijk. Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans de directe toegankelijkheid van de diëtist, maar niet allemaal. 

De cliënt kan hier checken wat zorgverzekeraars wel en niet vergoeden bij dieetadvisering, wat de kosten voor de diëtist zijn. Mocht dat lastig of onduidelijk zijn voor de cliënt, dan kan ik voor de cliënt uitzoeken wat de voorwaarden van hun zorgverzekeraar precies inhouden. Er moet dan alleen een mail gestuurd worden naar mij met een dergelijk verzoek.

Minder valide cliënten

Mijn praktijklocaties in Leidschendam-Voorburg en Oegstgeest zijn:

 • Toegankelijk voor rolstoelen en minder validen (inclusief toilet)
 • Goed bereikbaar met de auto en het OV
 • Ruime en gratis parkeergelegenheid bij de locaties

Huisbezoek is mogelijk in geval van medische indicatie en immobiliteit. Tevens werk ik als online dietist, als dat cliënten beter uitkomt qua tijd en gemak.

Meerwaarde van verwijzing diëist

In de Artsenwijzer Diëtetiek staat beschreven hoe diëtetiek het meest effectief ingezet kan worden in de zorg. De Artsenwijzer dietetiek richt zich voornamelijk op medisch specialisten, huisartsen, paramedici, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten. Het biedt ook informatie voor andere zorgprofessionals met wie de diëtist intensief samenwerkt. De artsenwijzer beschrijft, op gedetailleerd niveau, hoe en waar diëtetiek kan bijdragen aan de behandeling van verschillende, medische aandoeningen.

Samenwerkingstools voor doorverwijzende zorgprofessionals en diëtist

In mijn praktijk maak ik gebruik van de volgende tools;

 • ZorgDomein, hier ben ik te vinden onder de categorie:
  paramedici > diëtetiek > “Diëtistenpraktijk Caroline de Smit” in Voorburg-Leidschendam of Oegstgeest.
 • De app Siilo is speciaal ontworpen voor veilige communicatie en informatiedeling binnen een versleutelde omgeving. Siilo kan worden gebruikt door medewerkers in de gezondheidszorg en teams.
 • ZorgMail is een andere tool die ik gebruik voor veilige communicatie via e-mail
 • Een verwijsbrief is uiteraard ook prima. Ik verwerk deze informatie in het softwareprogramma Evry, een paramedische ICT-toepassing voor de verwerking van boekhouding, facturatie, klantgegevens en voortgang in de dienstverlening.

In mijn beroepsuitoefening hanteer ik de AVG met betrekking tot omgang klantgegevens, ook in mijn gebruik van IT-tools.

Persoonlijk contact

Het is sowieso goed voor, zowel diëtist als verwijzer, om regelmatig contact te onderhouden met elkaar, omdat terugkoppeling en nuance anders verloren kunnen gaan. Als diëtist heb ik er alle belang bij, dat er regelmatig helder contact is om de zaken te bespreken. Het is in het wederzijdse belang van verwijzers en paramedici om in overleg te blijven. Heeft u vragen? Aarzel dan niet om een afspraak te maken.

Promotiemateriaal

Indien gewenst dan kom ik graag wat promotiemateriaal langsbrengen van mijn praktijk. Als mijn promotiemateriaal echter op is, zoals folders of visitekaartjes, laat me dat dan weten via e-mail of telefoon (06-10187245). Ik zal ervoor zorgen, dat de stapeltjes weer zo snel mogelijk weer worden aangevuld.

Tip of suggestie

Tot slot, ik kijk uit naar een prettige samenwerking met verwijzers, want zorgverlening werkt het beste als alle zorgprofessionals hun taken en verantwoordelijkheden op elkaar afstemmen. Als er op deze pagina nog iets mist of onduidelijk is, aarzel dan niet om me te mailen voor een tip of suggestie.