06-10187245 caroline@dietist.com

Tarieven (en vergoedingen)

Hieronder kunt u alle relevante informatie over tarieven voor dieetadvisering en vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars. Het is nuttig om te vermelden dat er door zorgverzekeraars geen onderscheid gemaakt wordt tussen dieetadvisering op praktijklocatie of via online dieetconsulten (beeldbellen en emailcontact).

Tarieven

Diëtistenpraktijk Caroline de Smit hanteert de volgende tarieven voor dieetconsults, zowel voor dieetadvies op een praktijklocatie als online dieetadvies:

Diensten

Tarieven

Intakeconsult, met individueel dieetadvies (75 minuten plus 15 minuten uitwerktijd*) 

€ 112,50

Tweede en derde consult (30 minuten; idem voor telefonisch  consult of online consult) 

€ 37,50

Vervolgconsulten (15 minuten; idem voor telefonisch  consult of online dieetconsult) 

€ 18,75

Toeslag huisbezoek

€ 20,00

Directe toegang (screening)

€ 18,75

Niet komen, zonder afspraak af te zeggen (per 15 minuten)

€ 18,75

  • Zorgverzekeraars vergoeden online dieetadvies/consulten, dus u kunt, naar gelang uw pakket en dekking, deze zorgkosten volledig (of deels) vergoed krijgen.
  • De tarieven voor online dieetadvies zijn gelijk aan dieetadvies op praktijklocatie.
  • Voor het intake consult wordt altijd 15 minuten uitwerktijd in rekening gebracht. Het gaat hier om de tijd, die de diëtist nodig heeft voor berekeningen en rapportage naar uw arts.
  • Voor huisbezoeken brengt de praktijk 20 euro reiskosten in rekening. Dit bedrag wordt doorgaans vergoed via uw zorgverzekeraar, maar bekijkt u de voorwaarden goed.

Vergoedingen

Dieetadvies wordt op verschillende manieren vergoed aan clienten. Aan de verschillende regelingen zijn verschillende voorwaarden gekoppeld. Hieronder volgt een opsomming van de verschillen tussen deze regelingen.

Basisverzekering

Voor de diëtist vergoeding basisverzekering gelden de volgende voorwaarden;

  • 3 behandeluren (180 minuten) per kalenderjaar,
  • In geval van een medische indicatie is er een verwijsbrief benodigd van de (huis)arts,
  • Kosten diëtist kunnen deels van het eigen risico afgaan (kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Controleer dit bij uw zorgverzekeraar. (Dat kan hier.) 

Diëtistenpraktijk Caroline de Smit heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. 

Aanvullende verzekering

Heeft u naast uw basisverzekering een aanvullend pakket, dan worden er (zeer waarschijnlijk) meer dieetconsulten vergoed. De regeling varieert per zorgverzekeraar; neem daarom contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie. (Dat kan hier.) 

Diëtistenpraktijk Caroline de Smit heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. 

Ketenzorg

Vanuit de ketenzorg worden er speciale dieetvergoedingen geregeld. Dit geldt voor chronische aandoeningen, zoals Diabetes, CVRM, COPD, enz. Kosten in geval van ketenzorg gaan niet van het eigen risico af. Via ketenzorg wordt er bovendien drie tot vier behandeluren (180-240 minuten) diëtist per kalenderjaar vergoed.

Controleer goed hoe dit bij uw zorgverzekeraar en/of ketenzorgverlener is geregeld. Per regio kan ketenzorg verschillend geregeld zijn. Informeer daarom ook in geval van zorg naar de voorwaarden van uw zorgverzekeraar. Diëtistenpraktijk Caroline de Smit doet mee aan de initiatieven van Hadoks (regio Haaglanden) en ROHWN (regio Leiden). 

 

Afspraak afzeggen

Het kan natuurlijk altijd, dat een afspraak niet door kan gaan, om wat voor reden ook, en dan is verzetten de beste optie. Afspraken dienen echter wel minimaal 24 uur (één dag) van tevoren te worden afgezegd, anders wordt het dieetconsult alsnog in rekening gebracht. Deze kosten kunnen overigens niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Ik moet namelijk zelf ook kosten maken voor reizen, locatiehuur en tijd reserveren.

Voor verdere vragen over (diëtist) vergoedingen en tarieven kunt u via het contactformulier reageren; daarnaast kunt u me bereiken via email of telefoon (06-10187245).