Huisbezoek

U komt in aanmerking voor een huisbezoek wanneer u niet naar het spreekuur kunt komen vanwege gezondheidsklachten.

Huisbezoek aanvragen

U kunt een afspraak maken voor een huisbezoek wanneer u niet naar het spreekuur kunt komen door gezondheidsklachten, bijvoorbeeld slecht ter been zijn of als u erg verzwakt bent door ziekte. Het eerste huisbezoek duurt ongeveer 60 minuten. In het eerste gesprek worden naast de sociale- en medische gegevens, de eet- en drinkgewoonten ook uw persoonlijke wensen en verwachtingen besproken.

Vervolgafspraken

Samen met u wordt er een behandelplan opgesteld met haalbare doelen. De doelen worden stapsgewijs uitgevoerd zodat deze ook op de lange termijn haalbaar en vol te houden zijn.

Tijdens de vervolgafspraken komen we terug op de gestelde doelen. Afhankelijk van het dieetadvies, het doel en uw persoonlijke behoefte kunnen één of meer vervolgafspraken worden afgesproken.
Een vervolgafspraak duurt 15-30 minuten.