06-10187245 caroline@dietist.com

AVG

Hieronder volgt de algemene verordening gegevensbescherming voor diëtistenpraktijk Caroline de Smit. Dit is wettelijk verplicht sinds 25 mei 2018. Het gaat niet alleen om gegevens op de website van de praktijk, maar voor de hele onderneming. 

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Caroline de Smit

Diëtistenpraktijk Caroline de Smit gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Caroline de Smit dan hebben wij gegevens van u nodig. Die zullen verstrekt worden via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. 

Denkt u hierbij aan;

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer/ mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Diëtistenpraktijk Caroline de Smit heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. 

Waarom is dat nodig? 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Diëtistenpraktijk Caroline de Smit bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). 

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Caroline de Smit zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandel-doeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Caroline de Smit heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Caroline de Smit zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Caroline de Smit een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Caroline de Smit blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar caroline@dietist.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Caroline de Smit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk, dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 06-10187245 of via caroline@dietist.com.

Meer Informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk CaExit Visual Builderroline de Smit, dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de praktijk 06-10187245 of via caroline@dietist.com. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.