Regler & Villkor hos dietist.com

 

Registrering av företag

 • Dietist.com  kontrollerar inlämnade uppgifter så långt som möjligt innan publicering. Din registrering bekräftas med ett meddelande.
 • Dietist.com förbehåller sig rätten att inte registrera och annonsera företag som inte passar in. Vi förbehåller oss rätten att ej publicera innehåll som vi ej anser vara korrekt.
 • I övrigt gäller sedvanlig god sed och lagar vid publicering, det är t ex inte tillåtet att skriva sådant som kan väcka anstöt eller sådant som uppmanar till brott.
 • Kom ihåg att lagen om upphovsrätt gäller såväl texter som bilder. När du registrerar din verksamhet/ företag ansvarar du själv för de bilder och texter du publicerar.
 • Dietist.com ansvarar inte för tips, råd och det du skriver om ditt företag.
 • Tillfälliga tekniska avbrott/ driftstörningar kan förekomma och dietist.com kan ej ansvara för detta.
 • Dietist.com förbehåller sig rätten att ta bort meddelanden, bilder, inlägg, annonser, från medlemmar i företagsregistret som inte stämmer överens med villkoren.

 

Allmänt

Enligt lag, får det du publicerar på dietist.com:

 • Inte kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga.
 • Inte innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll.
 • Inte innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi.
 • Inte innebära att du bryter en tystnadsplikt.
 • Inte innefatta spridning av datavirus.
 • Inte strida mot upphovsrätten.
 • Inte innehålla uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet.
 • Du är personligt ansvarig för det du skriver och lägger upp på dietist.com
 • Det du lägger ut på nätet finns kvar för alltid och kan även spridas utan din kontroll.

 

Dietist.com innehar, om inte annat anges, upphovsrätten till allt material på denna sajt.
Materialet får emellertid kopieras och distribueras till tredje part för enskilt bruk under förutsättning att denna sajt anges som källa på kopian av materialet och med bifogande av detta copyrightmeddelande.

Dietist.com åtar sig inga ersättningsskyldigheter på grund av felaktigheter i text/bild eller uteslutning av uppgifter på denna sajt.
Ovan nämnda rätt att använda material på denna sajt inkluderar inte rätten att infoga materialet i annan publikation eller annat verk, oavsett medieform.

För betalning på sidan använder sig Dietist.com av ett externt betalsystem och det är användarens eget ansvar att granska och följa de villkor och avtal som gäller för betalsystemet.

Dietist.com tar inget som helst ansvar för innehåll, tjänster, länkar eller uppdrag som tillhandahålls av någon annan.

Dietsit.com tar heller inget ansvar kring förluster, skador eller utgifter, vare sig direkta eller indirekta som kan uppkomma i samband med användningen av dietist.com eller några länkar eller samarbetspartners som finns representerade på dietist.com eller som kan uppstå pga driftstörningar på hemsidan. Dietist.com använder cookies när du besöker sajten. Cookies är korta informationsfiler som placeras i användarens dator för att bland annat kunna få besöksstatistik. Cookies kan inte identifiera besökaren personligen utan bara den webbläsare som du använder vid besöket. Det finns inga virus i cookies.

Dina uppgifter behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen och kommer inte att säljas eller spridas till annan part om inte annat anges.