Kostrådgivning

Utvald annons
Kostrådgivning
Kostrådgivning
Jag jobbar uteslutande med människor med kronisk ohälsa, särskilt inom psykiatriska sjukdomar. Det finns många effektiva dieter som om de används rätt kan ge bra resultat. Men för att se var de verkliga problemen ligger, rekommenderar jag alltid att göra en genanalys. Det säger mycket om vilka förutsättningar ens kropp har och vad man bör vara uppmärksam på.

Jag är diplomerad kostrådgivare och har runt 30 års erfarenhet av specialkost och dess inverkan på fysiska och psykiska besvär.

Tror du att du har en allergi eller matintolerans, är första steget att kontakta din husläkare för att utesluta celiaki och liknande allvarliga sjukdomar samt att göra ett allergitest. De flesta får ett negativt testresultat, läkaren hittar inga orsaker till problemet, och ber dig kanske om att reducera din stress.

IBS kallas ofta för stressinducerad, men kan ha sin grund i matintolerans och många blir bättre av att gå på dieter som låg-FODMAP eller LCHF. IBS kan i sig skapa stress, som också är viktig att hantera. Även om symtomen blir lindrigare på diet är målet alltid att hitta grundorsaken, inte bara att hitta en diet som i längden blir svår.

Matintolerans påverkar psyket, mer eller mindre och på lite olika sätt hos olika personer. Många upplever att de mår bättre och att de blir av med sin depression, sin aggression och sina koncentrationsproblem när de börjar med ett anpassad kosthåll. Depression, ångest kan ha samband med kosten. Ofta kan man se en stor förbättring redan på kort tid. Båda magen, kroppen och det mentala fungerar bättre när vi inte ständigt tillför kroppen saker den inte tål. Tro inte på att allt är stress: sanningen är snarare att vi blir stressade av att kroppen tillförs ämnen den inte kan hantera.

Asperger och autismspektrumstörningar är där all forskning tydligast visar den stora effekten av kostomläggning, och är också där jag har mest erfarenhet. I över 30 år har man forskat på detta och sätt fantastiska resultat.

Många som sliter med koncentrationsstörningar (ADD, ADHD), oro i kroppen kan ha en underliggande obalans som beror på maten de äter i kombination med olika enzymdefekter och de kan ha näringsbrister. Många har sett en stor förbättring med kosttillskott och diet.

Problemet är att förstå vilka utmaningar ens egen kropp har. Ett bra utgångspunkt för att hitta det, är numera att göra en genanalys. Alla människor har olika genetiska förutsättningar, och genanalyser visar var man troligen kan ha obalanser. Tillsammans med genanalyser kan man även göra tester som t.ex. kartlägger organiska aminosyror, eller vitaminhalter i kroppen.

Med hjälp av diet och kosttillskott kan man sedan uppnå mycket för sin hälsa.

Tyvärr kan jag inte ta in klienter som behöver stöd i att lyckas hålla en diet, som behöver peppning och stort engagemang. Min tid räcker bara till för att göra analyser och sätta dig på spåret.

Toril

Kost och Hälsa
Kungsängen, Stockholm
Sverige
0765 855 405
email

Skicka ett meddelande till annonsören

Kostrådgivning