MARIA SITELL, dietist & kommunikationsrådgivare

MARIA SITELL,  dietist & kommunikationsrådgivare
Gör vetenskap begripligt och har verktygen för att nå beslutsfattare oavsett om det rör landsting, kommuner, riksdagen eller sjukhusledningen. Uppdragsgivare är främst företag inom livsmedel, hälsa och vård. Se hemsidan för erbjudande. OakRiver är kommunikationsbyrån med fokus på mat & måltider, hälsa och vård. Företaget består av fem rådgivare. Maria driver bloggen www.sitellochfrisk.com

Arbetet för att nå fram och få resultat är alltid beroende av nuvarande utgångspunkt och vilken målsättning ni har. Exempel på insatser är att:

- författa debattartiklar och pressmeddelanden
- kartlägga och analysera era målgrupper
- ta fram strategier hur man når ut på nätet via sociala medier
- kontakta journalister
- genomföra medie-/kristräning
- bedriva opinionsarbete genom politikerkontakter.
- arrangera större och mindre seminarier för era målgrupper
- processleda workshops för att skapa tydliga budskap
- göra politiska analyser av nuläget inom hälso- och sjukvården

Maria arbetar med hälsa och kommunikation sedan början av 90-talet. Idag är Maria delägare och rådgivare på Oakriver.

Marias arbete består huvudsakligen av opinionsbildning, medierelationer och strategisk rådgivning inom vård, livsmedel, läkemedel och folkhälsa. Dessutom föreläser Maria om mat, folkhälsa och kommunikation. Var för sig eller ihop.

Maria har varit verksam som hälsoplanerare och som dietist inom primärvården, på Karolinska sjukhuset samt som författare på uppdrag åt Folkhälsoinstitutet.

Mar är leg dietist, folkhälsovetare och journalist med studier från Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet och Poppius Journalistskola.

maria@oakriver.se
070 - 764 58 84
www.oakriver.se

Maria arbetar med hälsa och kommunikation ur ett samhällsperspektiv sedan början av 90-talet.
OakRiver
Stockholm
070 - 764 58 84
personliga möten, telefon, skype, email, gruppmöten

Skicka ett meddelande till annonsören

MARIA SITELL, dietist & kommunikationsrådgivare